GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Atmosférická napájacia nádrž typ DEAR


Napájacia nádrž je určená na prípravu vody pre parné kotly.

Objem: od 500 do 16000 litrov

Atmosférická napájacia nádrž je parou vyhrievaná nádrž na 95°C , potrebná pre proces (čiastočného) odplynenia napájacej vody pre parné kotly.

Para, potrebná na zníženie množstva rozpustených plynov vo vode, je vstrekovaná cez barbotážnu trubicu umiestnenú v spodnej časti nádrže.

Vstrekovanie pary je riadené elektromechanickým termostatom nastaveným na teplotu 95°C.

Prevedenie v horizontálnom valcovom tvare, s klenutými čelami a nosnými podperami. Inštalácia nádrže musí byť v správnej výške, aby sa predišlo javu kavitácie.

Kompletný elektronický systém riadenia hladiny vody a súvisiacimi alarmami (nízka a vysoká hladina) je súčasťou nádrže.

Napájacia nádrž je Izolovaná minerálnou vlnou s vysokou hustotou a pokrytá reliéfnou hliníkovou fóliou.


Štandardné vybavenie nádrže:

Beztlaková napájacia nádrž vyrobená z ocele
Automatický systém vstrekovania pary
Magnetický indikátor hladiny
Sondy na kontrolu hladiny vody
Prívod vody s pneumatickým ventilom a filtrom
Vstup spätného kondenzátu
Odvzdušňovací ventil
Prepad
Vypúšťací ventil
Teplomer
Skupina na odplynenej vody
Elektrický panel IP55.


POZNÁMKA:
Termické odplynenie musí byť vždy spojené s chemickým odplynením.

Voľbu vhodného typu napájacej nádrže konzultujte s našim technickým oddelením.
Mám záujem

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE