DOKUMENTÁCIA

Dezinfekcia vody

Dezinfekcia pitnej vody pre zdravotne nezávadnú vodu bez baktérií a vírusov s najnovšimi technológiami. Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. dezinfekciu vody rieši výlučne novým, zdraviu neškodným a ekologickým spôsobom - UV dezinfekciou vody.

Základnou podmienkou pitnej vody je mikrobiologická a biologická nezávadnosť vody. Vodu pre pitné účely musíme zbaviť mikrobiologických a biologických ukazovateľov, ako sú napríklad kultivované mikroorganizmy, koliformné baktérie, enterokoky, escherichia coli, živé organizmy a ďalšie ukazovatele biologického pôvodu.
 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ
EKONOMICKY ÚSPORNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

UV dezinfekcia vs. dezinfekcia vody chlórovaním

Najrozšírenejší spôsob dezinfekcie pitnej vody (odstránenia mikrobiologickej a biologickej nezávadnosti vody) je dezinfekcia vody chlórovaním. Tento spôsob dezinfekcie je založený na dávkovaní dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru do vody, čím dochádza k usmrteniu živých organizmov vo vode. Dezinfekcia vody chlórovaním tak má niekoľko nedostatkov a nevýhod.

UV dezinfekcia využíva fyzikálny proces - ultrafialové žiarenie, ktoré ničí choroboplodné zárodky a mikroorganizmy.
 

Vybavenie zariadenia na UV dezinfekciu vody

Každé zariadenie pozostáva z dezinfekčnej komory, v ktorej je inštalovaná  tzv. UV lampa, ktorá emituje ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 - 400 nm podľa typu UV lampy.

Každé zariadenie má elektronickú kontrolnú jednotku, ktorá indikuje prevádzkový stav, upozorňuje prevádzkovateľa na potrebu výmeny  UV lampy, resp. na poruchu UV dezinfekcie.
 

Výhody UV dezinfekcie vody:

  • UV dezinfekcia vodyje plne automatické a ekologické zariadenie. Nevyžaduje žiadnu chemikáliu na dezinfekciu vody.
  • UV dezinfekcia vody Vám odstráni všetky mikrobiologické organizmy obsiahnuté vo vode.
  • Upravená voda nestráca svoju kvalitu.
  • Minerálne látky obsiahnuté vo vode zostávajú nezmenené.
  • Voda po úprave nezapácha.
  • Nízka cena dezinfekcie vody.
  • Nevyžaduje sa stála kontrola vody a obsluhujúci personál.
Najmenšie nami ponúkané UV dezinfekcie vody určené pre rodinné domy a chaty s pripojením G 3/4" majú prietok 1,0 m3/hod s elektrickým príkonom 25 W. Najväčšie priemyselné UV dezinfekcie s prietokom 125 m3/hod je možné spájať paralelne a tým je možné dosahovať niekoľkonásobné prietoky upravovanej vody.

Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu UV dezinfekcie s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody