GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody

O firme


Vznik spoločnosti v r. 1996. Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. sa zaoberá komplexnou činnosťou v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody od návrhu, vypracovania projektu, dodávky technológie vrátane montáže a revízií až po záručný a po záručný servis.

Z tepelnej techniky je našim nosným produktom výstavba kotolní na výrobu pary s dodávkou a inštalovaním parných kotlov alebo vyvíjačov pary. Okrem kotolní realizujeme aj špeciálne technológie ako sú ohrievače termooleja, ktoré zabezpečujú ohrev termooleja ako nosného média v primárnych okruhoch s ohrevom do teploty 300°C pri nízkom tlaku oleja.

V oblasti úpravy vody sa zameriavame na úpravu studničnej vody na pitnú vodu, ale aj úpravu úžitkovej vody pre priemyselné aplikácie (kotolne, chladiace systémy, technologická voda,...). Rozsah ponúkanej technológie úpravy vody je vždy navrhovaný podľa jednotlivých podmienok a parametrov vody k maximálnej spokojnosti užívateľa. 

Úprava studničnej vody pre pitné účely (rodinné domy, penzióny, hotely, chaty, prevádzky,...) je riešená komplexne s garantovaním parametrov vody v zmysle NV č.496/2010 Z.z.      

Dodávané technológie:
GARANT MARTIN, spol. s r.o. je oficiálnym partnerom firiem pre SR :
Naši partneri
GARANT MARTIN, spol. s r.o. je oficiálnym partnerom firiem pre SR :