Úprava technickej (úžitkovej) vody


Ak potrebujete upraviť úžikovú vodu pre priemysel, poľnohospodárstvo či iné účely na hygienicky nezávadnú vodu s presným obsahom látok a minerálov a zbavenú vírusov a baktérií, radi Vám pomôžeme.

Naša spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. realizuje bezplatné poradenstvo, návrh a dodávky zariadení na úpravu úžitkovej vody pre technické využitie. Môže ísť o úpravu pitnej vody na technickú vodu alebo úpravu chladiacej vody podľa požiadaviek zákazníka, či úpravu studničnej vody na úžitkovú.

 
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Úpravy sa líšia v závislosti od zdroja vody a rozsahu kontaminácie, či potrieb zákazníka. Naše zariadenie používajú najnovšie i zaužívané technologické postupy, vďaka ktorým zbavíme vodu vysokých hodnôt minerálov a látok, baktérií a vírusov. Každý návrh úpravy vody pre priemysel vychádza z rozboru upravovanej vody, vrátane informácií o požadovanom maximálnom prietoku vody. Rozbor vody si žiadajte vykonať najbližším akreditovaným pracoviskom.

Jednotlivé typy úprav úžitkovej (technickej) vody na použitie v priemysle, drobných prevádzkach, poľnohospodárstve, ale aj rodinných domoch (podľa jednotlivých požiadaviek zákazníka):
  • Zmäkčovanie vody
  • Odželezňovanie vody
  • Odmangánovanie
  • Ecomix 5 v 1
  • Dechlorácia a pach
  • Mechanická filtrácia vody
  • Chemická úprava vody
Vyberte si konkrétny typ úpravy úžitkovej vody alebo kontaktujte nás a radi vám poradíme.
Mám záujem o úpravu vody