GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody

Kontakt

Fakturačné údaje

GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Hradiská 1721/38
038 52 Sučany

IČO: 36016331
IČDPH: SK2020117803

Banka SLSP, a.s. / Bankový účet:
IBAN: SK7809000000000061322775
BIC: GIBASKBX

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline., odd.sro, vl. č.3837/L.
+421905665562

E-mail:

Cenové ponuky, objednávky, technické a obchodné informácie
garant@garant.sk Informácie o opravách a prehliadkách zariadení
servis@garant.sk Fakturácia, ekonomika
ekonom@garant.sk


Kontaktný formulár