Adresa

GARANT MARTIN, spol. s.r.o.
Robotnícka 948/27
036 01 Martin

IČO: 36016331
IČDPH: SK2020117803
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline., odd.sro, vl. č.3837/L.

telefón:
mob.:      0905 66 55 62

e-maily:
garant@garant.sk   
cenové ponuky, objednávky, technické a obchodné informácie

servis@garant.sk     
informácie o opravách a prehliadkách zariadení

ekonom@garant.sk
fakturácia, ekonomika

www.garant.sk
 

GPS súradnice:
N   49°03'45.6"
E    18°54'24.3"

Kontaktný formulár

[zmeniť]
: