GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Dechlorácia a pach

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. dodáva zariadenia s náplňou aktívneho uhlia, ktoré Vám upravia studničnú vodu alebo slúžia ako predfiltrácia – dechlorácia pred zariadeniami na demineralizáciu vody (reverzné osmózy). Zariadenia inštalujeme na hlavnom prívode vody do objektu alebo na vybranej vetve vodovodného potrubia v objekte. (viac o adsorpčnom uhlí pre dechloráciu a zbavenie pachu úžitkovej vody)
 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

Princíp činnosti aktívneho uhlia

Aktívne uhlie alebo adsorpčné uhlie je spoločné meno pre skupinu pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Sú typické veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikromolekulárnych a makromolekulárnych látok.

Adsorpcia je proces, pri ktorom látka priľne na povrch adsorbenta. Aktívne uhlie je najpoužívanejším adsorpčným médiom. Radí sa medzi organické, pretože organické molekuly (herbicídy, pesticídy a priemyselné rozpúšťadlá, rôzne druhy liečiv, fosfáty) majú schopnosť priľnúť na povrch aktívneho uhlia. Táto jeho absorpčná schopnosť je v niektorých prípadoch umocnená katalytickou schopnosťou. Napríklad chlór rozpustený vo vode sa na povrchu aktívneho uhlia mení v neškodný chlorid, sírovodík na síran a pod.
 
Pretože účinnosť adsorpcie uhlia výrazne klesá s množstvom nerozpustených látok vo vode, je treba predradiť vo filtrácii vhodnú mechanickú filtráciu. Odporúča sa umiestniť mechanickú filtráciu aj za aktívne uhlie. Z uhlia sa môže uvoľniť zákal, ktorý môže tvoriť film nečistôt na hladine vody.
 

Výhody zariadení s aktívnym uhlím:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Preplach náplne sa vykonáva automaticky vo vopred nastavených intervaloch.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne upravenú vodu i počas preplachu náplne.
 

Rozdelenie zariadení s aktívnym uhlím:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Preplach náplne sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber upravenej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia s aktívnym uhlím s našim technickým oddelením.
Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE