GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody

Čistá para pre zdravotníctvo a potravinárstvo

Máte záujem o kúpu zariadenie pre výrobu čistej pary pre zdravotníctvo alebo potravinárstvo? Naša spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. vám poradí s výberom zariadenia pre výrobu čistej pary vysokej kvality.

Na výrobu čistej pary vysokej kvality používame kompaktnú stanicu - vyvíjač čistej pary,
výmenník tepla, čerpadlo napájacej vody, zmiešavací chladič, armatúry, regulácia.
 

 
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

Čistá para pre zdravotníctvo podľa STN EN 285+A2: 2011

Kvalitatívne parametre čistej pary pre zdravotníctvo stanovuje technická norma STN EN 285+A2. Použitie čistej pary v zdravotníctve je predovšetkým určené pre sterilizáciu a vlhčenie vzduchu pre klimatizačné jednotky.

Materiálové prevedenie rozvodov, armatúr, výmenníka, meradiel, atď. určuje príloha A2 normy STN EN 285. Používa sa nerezová oceľ vysokej kvality. 

Základom pre výrobu čistej pary pre zdravotníctvo je demineralizovaná voda upravená pomocou reverznej osmózy.
 

Čistá para pre potravinárstvo podľa STN EN 1672-2+A1: 2009

Kvalitatívne parametre čistej pary pre potravinárstvo stanovuje technická norma STN EN 1672-2+A1. Použitie čistej pary v potravinárstve je určené vo výrobnom potravinárskom procese, kde para prichádza do styku priamo s potravinami. Tým je vylúčená akákoľvek kontaminácia potravín látkami, ktoré by mohli spôsobovať akékoľvek zdravotné riziko pre človeka.

Materiálové prevedenie rozvodov, armatúr, atď. určuje príloha A1 normy STN EN 1672-2.

Základom pre výrobu čistej pary pre potravinárstvo je demineralizovaná voda upravená pomocou reverznej osmózy.
 

Výroba čistej pary

Výrobu čistej pary realizujeme:
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber zariadenia na výrobu čistej pary s našim technickým oddelením.
Mám záujem o čistú paru

FOTOGALÉRIA