GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Odželezňovanie vody

Pomôžeme vám s profesionálnou úpravou vody odstránením železa. Naša spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o., s dlhoročnými skúsenosťami s úpravou vody, dodáva zariadenia na odstraňovanie železa z vody. Tieto zariadenia znížia obsah železa v úžitkovej vode pod stanovený limit / medznú hodnotu.
 

Železo vo vode

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu a prípadne jej horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu vody. Zvýšený výskyt železa vo vode je obvykle sprevádzaný aj výskytom mangánu (viac o odmangánovaní).

Železo sa vyskytuje v pôde a v horninách. Je to tiež esenciálny stopový prvok. Podzemná voda obsahuje zvyčajne množstvo železa do 1 mg/ liter. Množstvo železa v povrchových vodách je zvyčajne medzi 0,001 mg/lit. až 10 mg/lit.
 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

Princíp činnosti zariadenia na odželeznenie úžitkovej vody

Naša technológia úpravy vody odstránením železa používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob odželezňovania vody systémom prietoku vody. Používajú sa zariadenia s náplňou BIRM, Green Sand, Pyrolox, MTM, Ecomix, Crystal Right alebo ZeoCem Mn, ktorých voľba závisí od zloženia vody a podmienok prevádzkovania. Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.
 

Výhody zariadenia na odželeznenie vody:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne odželeznenú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody.
 

Rozdelenie zariadení na odželeznenie úžitkovej vody:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber odželeznenej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku odželeznenej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku odželeznenej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia pre odželeznenie úžitkovej vody s našim technickým oddelením.
Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE