GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Odmangánovanie vody

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám radi pomôžeme s úpravou úžitkovej vody odmangánovaním - zbavením mangánu (Mn). Dodávame zariadenia na odstraňovanie mangánu, ktoré znížia obsah mangánu v technickej (úžitkovej) vode pod stanovený limit.

Mangán (Mn), podobne ako železo, nie je zdravotne významným ukazovateľom, avšak nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje hnedočiernu farbu, príp. horkú chuť. Mangán prechádza do vôd vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi výskytu mangánu vo vode sú odpadové vody, napr. zo spracovania rúd a metalurgických závodov. Okrem toho sa môže zvýšený obsah mangánu prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia. Prirodzený výskyt mangánu vo vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Princíp činnosti zariadenia na odmangánovanie úžitkovej vody :
Naša technológia úpravy úžitkovej vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob odmangánovania vody systémom prietoku vody zariadeniami s náplňou  BIRM,  Green Sand,  Pyrolox,  MTM,  Ecomix  alebo ZeoCem Mn ktorého voľba závisí od zloženia vody a podmienok prevádzkovania. Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.

Výhody zariadenia na odmangánovanie úžitkovej vody:
PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne odmangánovanú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody. 

Rozdelenie  zariadení na odmangánovanie vody:
SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber odmangánovanej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku odmangánovanej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku odmangánovanej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu odmangánavacieho zariadenia s našim technickým oddelením.
Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE