GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Ecomix = Efektívna úprava vody


Ecomix je spôsob efektívnej úpravy pitnej aj užítkovej vody, ktorý odstraňuje tvrdosť vody, želežo, mangán, amoniak a prírodné organické látky pomocou jediného zariadenia s náplňou ECOMIX®.

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. dodáva zariadenia s náplňou Ecomix, ktoré zabezpečia ochranu tepelných zariadení, rozvodov pitnej aj úžitkovej vody, strojov a zariadení. Pomôžu vám tiež upraviť studničnú vodu na pitnú alebo úžitkovú vodu. Tieto zariadenia na úpravu pitnej aj úžitkovej vody inštalujeme na hlavnom prívode vody alebo na vybranej vetve vodovodného potrubia v objekte.

 
EKONOMICKY ÚSPORNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Najčastejšie riešenia úpravy vody s náplňou ECOMIX:
ECOMIX® je cesta k efektívnej úprave pitnej aj úžitkovej vody, pretože prináša úsporu investícií pri realizácií, ale aj počas prevádzky. Jediným technologickým zariadením s náplňou Ecomix vyriešime až 5 problémových parametrov vody:
ECOMIX® je zmes iónomeničov a adsorpčných materiálov rôzneho charakteru. Regenerácia ECOMIX® sa vykonáva  8% až 10%-ným roztokom NaCl (chlorid sodný, tabletová soľ). ECOMIX® sa vyrába v dvoch typoch: ECOMIX® A a ECOMIX® C.
 

Princíp činnosti zariadenia s náplňou Ecomix

Naša technológia úpravy vody Ecomix používa systém prietoku vody zariadeniami s náplňou kombinácie ionomeniča (živice) -  iónovou výmenou, ktorá využíva rovnakú technológiu ako pri zmäkčovaní vody, pričom dochádza k zámene iónov. Vzniknutý regenerát  sa odvádza zriedený s vodou do odpadu.  Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.
 

Výhody zariadení Ecomix - efektívna úprava úžitkovej vody:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne upravenú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody.
 

Rozdelenie Ecomix zariadení:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber upravenej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.

Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia Ecomix s našim technickým oddelením.

Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE