GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Odmangánovanie vody

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. vám rada pomôže s úpravou vašej pitnej vody odmangánovaním - zbavením mangánu (Mn). Dodávame zariadenia na odstraňovanie mangánu, ktoré znížia obsah mangánu v pitnej vode pod stanovený limit..

Mangán (Mn) je, podobne ako železo, zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti pitnej vody a spôsobuje hnedočiernu farbu, príp. horkú chuť. Mangán sa objavuje vo vode vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi sú odpadové vody zo spracovania rúd a metalurgických závodov. Zvýšený obsah mangánu sa môže prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia. Prirodzený výskyt mangánu v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus.

 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Zvýšené množstvo mangánu v pitnej vode môže pre konečného spotrebiteľa spôsobiť nasledujúce problémy:
  1. vážny dopad na chuť pitnej vody
  2. drastickú zmenu farby vody, zanechávanie hnedých až hnedočiernych fľakov
  3. zvýšené upchávanie vodovodných potrubí, netesnosť kohútikov
Medzné hodnoty:
V SR je medzná hodnota mangánu ( Mn ) v pitnej vode 0,05 mg/liter.
Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/lit. je prípustné len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastnosti vody.

Princíp činnosti zariadenia na odmangánovanie pitnej vody:
Naša technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob odmangánovania vody systémom prietoku vody zariadeniami s náplňou  BIRM,  Green Sand,  Pyrolox,  MTM,  Ecomix  alebo ZeoCem Mn ktorého voľba závisí od zloženia vody a podmienok prevádzkovania.
Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.

Výhody zariadenia na odmangánovanie vody:
PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne odmangánovanú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody. 

Rozdelenie  zariadení na odmangánovanie pitnej vody:
SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber odmangánovanej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku odmangánovanej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku odmangánovanej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu odmangánavacieho zariadenia s našim technickým oddelením. Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE