GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Chémia na úpravu vody

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. zabezpečuje chemickú úpravu vody dávkovaním chémie. Chémia na úpravu vody sa používa pri rôznych procesoch, od dávkovania chémie pri dezinfekcii pitnej vody, cez dávkovanie chémie na odkysličenie a úpravu pH kotlovej vody, až po dávkovanie chémie pre chladiace systémy.

Najčastejšie chemické úpravy vody pomocou dávkovania chemikálií sú:  
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 
 

Chemické produkty pre úpravu vody

Spoločnosť  GARANT MARTIN, spol. s r.o. ako dodávateľ chemických produktov na úpravu vody firmy Kurita Europe GmbH Nemecko, zabezpečuje poradenstvo a dodávky chemických produktov pre tepelné systémy vykurovania, parné systémy, chladiace systémy a pre chemickú úpravu technologickej vody v priemysle.

Všetky dodávané chemické produkty majú za úlohu vo svojej triede zvýšiť efektivitu prevádzky zariadení, predĺženie životnosti zariadení, zníženie požiadaviek na údržbu zariadení, zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a ochranu životného prostredia.
 

Chemické produkty pre tepelné systémy:

Kvapalný produkt na báze siričitanu, určený k chemickému viazaniu kyslíka. Účinne odstraňuje zvyškový kyslík z napájacej línie a z kotla. Kompletne eliminuje koróziu v napájacej línii a v kotlovom systéme. Kvapalný produkt - kotlová chemikália pre nízko a strednotlaké kotlové systémy. Je chemikáliou  pre inhibíciu korózie, zabránenie tvorby tvrdých nánosov  a akumulácie kalu. Má vynikajúci účinok  proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého, hydroxylapatitu, oxidov kremíka a pod.
 

Chemické produkty pre chladiace systémy:

Kvapalný produkt -  biocídny prostriedok s vynikajúcimi účinkami pre otvorené cirkulačné  
chladiace systémy. Vynikajúci efekt voči baktériám, riasam a hubám už pri nízkej dávke. Vynikajúci efekt voči tvorbe slizovitých nánosov. Neoxidujúci biocíd a nekorozívny pre oceľ a meď. Tablety - Širokospektrálny biocíd pre priemyselné vody, účinný v širokom rozsahu hodnôt pH.
Prípravok je zvlášť užitočný pre dezinfekčnú úpravu v systémoch s nízkym objemom alebo obtiažnym prístupom, alebo pre systémy, u ktorých môže byť automatické dávkovanie príliš drahé: v úžitkovej vode v malých priemyselných zariadeniach a ako dezinfekcia pre plavecké bazény.
  
Ferrocid® 8597 je oxidačný biocíd, ktorý ponúka široké spektrum biocídnej aktivity dezinfekčný účinok pre obmedzovanie množenia baktérií, húb, plesní, rias a Legionella pneumophila. 
Ferrocid® 8597 sa môže používať v recirkulačných chladiacich vežiach, prietočných filtroch, prietočných chladiacich systémoch a v priemyselných vodných čistiacich systémoch plynov. 
Ferrocid® 8597 použitý pre vodu v plaveckých bazénoch sa v porovnaní s anorganickými chlórovými prípravkami odlišuje tým, že nezapácha. Kvapalný produkt -  inhibítor korózie a vodného kameňa pre otvorené systémy cirkulácie chladiacej vody. Vynikajúci antikorózny účinok uhlíkatej ocele, medi a zliatin medi. Výborný inhibičný účinok na vodný kameň. Kvapalný produkt -  inhibítor korózie typu všetko v jednom na báze zmesi povrchovo aktívneho Cetamínu® Filmovací amín (CFA) a inhibítor medi.
Cetamín® F365 je vhodný aj pre systémy ktoré obsahujú hliníkové komponenty obsiahnuté v systéme.
Cetamín® F365 zabraňuje korózii a tvorbe vodného kameňa v uzavretých chladiacich a teplovodných systémoch tvorbou ochranného Cetamínu® filmu na kovových povrchoch a úpravu hodnoty pH na optimálny rozsah.
Cetamín® F365 pasivuje kovové povrchy a poskytuje výnimočnú ochranu v celom systéme systémov farebnej aj zmiešanej metalurgie.
Cetamín® F365 zabraňuje tvorbe vodného kameňa v dôsledku stabilizačného a disperzného účinku zložky CFA. Organický, all-in one, ochranný prostriedok pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy
Cetamine® G 900 je organický prípravok, ktorý zamedzuje vytváraniu pevných usadenín a korózii prostredníctvom ochranného filmu v horúcovodných systémoch, uzatvorených chladiacich systémoch a v systémoch s chillermi. Cetamine filmotvorné amíny (CFA) obsiahnuté v  Cetamine® G 900 vytvárajú ochranný film na povrchoch kovov, ktorý tvorí nepriepustnú bariéru medzi rozpusteným kyslíkom a povrchom kovu čím zamedzuje kyslíkovej korózii.
Cetamine® G 900 upravuje pH uzatvoreného systému v rozmedzí 9,0 až 9,5 v ktorom je korózia medi a oceli minimalizovaná vďaka ich pasivovanému stavu. CFA obsiahnutý v  Cetamine® G 900 modifikuje kryštalický systém uhličitanu vápenatého, ktorý sa vylučuje v nepriľnajúcej forme. Polymérmi sú zvýšené anti-scalingové vlastnosti.


Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu chemických produktov pre úpravu vody s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE