Chémia na úpravu vody

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. zabezpečuje chemickú úpravu vody dávkovaním chémie. Chémia na úpravu vody sa používa pri rôznych procesoch, od dávkovania chémie pri dezinfekcii pitnej vody, cez dávkovanie chémie na odkysličenie a úpravu pH kotlovej vody, až po dávkovanie chémie pre chladiace systémy.

Najčastejšie chemické úpravy vody pomocou dávkovania chemikálií sú:
 • úprava nízkeho pH, ktoré spôsobuje koróziu spôsobenú kyslou vodou,
 • odstránenie kyslíka ( O2 ) z napájacej vody, ktorý spôsobuje kyslíkovú – jamkovú koróziu.
 • dezinfekcia pitnej vody
 • dávkovanie flokulantov
 • dávkovanie bazénovej chémie
 • dávkovanie biocídnych prostriedkov pre chladiace systémy
 • dávkovanie chémie v práčovniach
 

Membránové dávkovacie čerpadlá

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. ponúka membránové dávkovacie čerpadlá TEKNA a INVIKTA pre dávkovanie chemikálií:
 • Dávkovacie čerpadlá INVIKTA KCL sú určené pre manuálne ovládanie a pre jednoduché aplikácie.
 • Dávkovacie čerpadlá TEKNA EVO sú vyrábané v prevedeniach podľa typu:
Analógové:   AKS, AKL, APG, ATL
Digitálne:     TPG, TPR, TCK, TMP
 • Dávkovacie čerpadlá TEKNA EVO sú vyrábané v prevedeniach podľa výkonu:
model:    500, 600, 603, 800, 803
výkon:    0,4 až 54 lit/h
tlak:        do 20 bar
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu dávkovacieho čerpadla s našim technickým oddelením.

 

Chemické produkty pre úpravu vody

Spoločnosť  GARANT MARTIN, spol. s r.o. ako dodávateľ chemických produktov na úpravu vody firmy Kurita Europe GmbH Nemecko, zabezpečuje poradenstvo a dodávky chemických produktov pre tepelné systémy vykurovania, parné systémy, chladiace systémy a pre chemickú úpravu technologickej vody v priemysle.

Všetky dodávané chemické produkty majú za úlohu vo svojej triede zvýšiť efektivitu prevádzky zariadení, predĺženie životnosti zariadení, zníženie požiadaviek na údržbu zariadení, zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a ochranu životného prostredia.
 

Chemické produkty pre tepelné systémy:

 • DICLEAN F-511
Kvapalný produkt na báze siričitanu, určený k chemickému viazaniu kyslíka. Účinne odstraňuje zvyškový kyslík z napájacej línie a z kotla. Kompletne eliminuje koróziu v napájacej línii a v kotlovom systéme.
 • DICLEAN B-561S
Kvapalný produkt - kotlová chemikália pre nízko a strednotlaké kotlové systémy. Je chemikáliou 
pre inhibíciu korózie, zabránenie tvorby tvrdých nánosov  a akumulácie kalu. Má vynikajúci účinok 
proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého, hydroxylapatitu, oxidov kremíka a
 • KURINPOWER  ML-3128
Kvapalný multifunkčný produkt pre nízko a strednotlaké kotly. Je možné ho použiť
v potravinárskom priemysle. Multifunkčný účinok – inhibícia korózie, účinný proti tvorbe vodného 
kameňa, dispergátor nánosov. Vynikajúci účinok proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého,
hydroxylapatitu, kremičitých nánosov a vynikajúci dispergačný účinok voči hydroxidom železa a  
fosforečnanu vápenatého.
 

Chemické produkty pre chladiace systémy:

 • KURILEX MP-803
Kvapalný produkt  - inhibítor korózie a tvorby usadenín pre uzavreté cirkulačné chladiace systémy. 
Má vynikajúci inhibičný efekt voči korózii ocele, medi a jej zliatin, vynikajúci inhibičný efekt voči  
tvorbe uhličitanu vápenatého a pod. a vynikajúci dispergačný efekt voči nerozpustnému železu a  
suspendovaným látkam.
 • KURITA F-5100
Kvapalný produkt -  biocídny prostriedok s vynikajúcimi účinkami pre otvorené cirkulačné  
chladiace systémy. Vynikajúci efekt voči baktériám, riasam a hubám už pri nízkej dávke. Vynikajúci
efekt voči tvorbe slizovitých nánosov. Neoxidujúci biocíd a nekorozívny pre oceľ a meď.
 • KURITA G-6250
Kvapalný produkt  - dezinfekčný biocídny prípravok na báze peroxidu vodíka  s vynikajúcim  
bakteriocídnym, algicídnym a fungicídnym účinkom. Je určený pre dezinfekciu a kontrolu
biologického oživenia v bazénoch,  prietočných a otvorených cirkulačných chladiacich
systémoch. Má vynikajúci a dlhotrvajúci efekt na bakteriofágy, vírusy, huby, spóry, kvasinky,
gram-pozitívne a gram-negatívne baktérie. Má výnimočnú čistiacu schopnosť a svojím silným
oxidačným efektom odstraňuje existujúce biologické nánosy.
 • KURITA S-6200
Kvapalný produkt  -  inhibítor korózie a tvorby vodného kameňa pre otvorené chladiace cirkulačné   
systémy.  Vynikajúci inhibičný efekt voči korózii uhlíkovej ocele, medi a jej zliatin. Vynikajúci
inhibičný efekt voči tvorbe uhličitanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého a pod.  Vynikajúci
dispergačný efekt voči nerozpustnému železu, suspendovaným látkam a pod.


Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu chemických produktov pre úpravu vody s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody