GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Denitrácia - odstránanie dusičnanov
z vody (NO3-)

GARANT MARTIN, spol. s r.o. pre Vás zabezpečí odstránenie dusičnanov z vody (denitráciu vody) pre získanie kvalitnej pitnej vody. Dodávame zariadenia na denitráciu vody, ktoré Vám znížia obsah dusičnanov vo vode pod stanovený limit (medznú hodnotu).
 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

Veľké množstvo dusičnanov vo vode - riziká

Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. V tráviacom trakte sa  vplyvom niektorých druhov baktérií dusičnany redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Riziko methemoglobinémie hrozí najmä dojčatám do veku 6 mesiacov. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnejších stavoch skutočným dusením a poškodením funkcií mozgu až po zlyhanie základných životných funkcií. V žalúdku tiež môžu dusitany reagovať s amínmi a ďalšími dusíkatými látkami za vzniku N-nitrózo zlúčenín, ktoré sú karcinogénne. Odstraňovanie týchto látok z vody s vysokým množstvom dusičnanov je preto veľmi dôležité, aby zabránilo vzniku vážnych zdravotných zdravotných problémov.

Zvýšené množstvo dusičnanov a dusitanov v pitnej vode  môže pre konečného spotrebiteľa spôsobiť nasledujúce problémy:  

Medzné hodnoty

V SR je medzná hodnota dusičnanov (NO3-)  v pitnej vode 50 mg/liter a dusitanov (NO2-) v pitnej vode 0,5 mg/literU malých dojčiat, najčastejšie do 6. mesiaca by však konzumácia pitnej vody z obsahom dusičnanov nad 10 mg/lit. mohla spôsobovať  alimentárnu dojčenskú methemoglobinémiu.
 

Princíp činnosti zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody

Naša technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob denitrácie vody systémom prietoku vody zariadeniami s náplňou  ionomeniča /živice/-  iónovou výmenou, ktorá využíva rovnakú technológiu ako pri zmäkčovaní vody, pričom dochádza k zámene dusičnanov za chloridy. Regenerácia filtračnej náplne sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri zmäkčovaní vody roztokom NaCl /tabletová soľ/. Vzniknutý regenerát, obsahujúci (NO3-)   sa odvádza zriedený s vodou do odpadu.  Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.
 

Výhody zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne denitrovanú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody.
 

Rozdelenie zariadení na odstránenie dusičnanov z vody:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber denitrovanej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku denitrovanej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku denitrovanej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.

Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu denitračného zariadenia konzultujte s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE