GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Zmäkčovanie vody

Nača spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami Vám rada pomôže s úpravou tvrdej technickej (úžitkovej) vody. Zmäkčovače vody od našej spoločnosti odstránia vodný kameň z vody vo vašej prevádzke, firme, či domácnosti. Používame osvedčené postupy, ktoré zabránia. aby sa vodný kameň na vašich zariadeniach usadzoval.

Tvrdosť vody je najčastejšia príčina problémov tepelných zariadení, ako sú práčky, zásobníky na ohrev vody, kotly, vyvíjače pary a tepelné výmenníky. Vodný kameň spôsobený tvrdosťou úžitkovej vody znižuje tepelnú výmenu a tým zvyšuje náklady prevádzkovateľov tepelných zariadení, a to jednak vyššou spotrebou energie, ale aj nákladmi na odstraňovanie vodného kameňa z tepelných zariadení.

Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov alebo z odpadových vôd prevádzok, v ktorých sa pracuje s vápnom. Vápnik a horčík spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má vplyv na vznik srdcovo-cievnych a iných civilizačných ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik, a v menšej miere aj horčík, majú navyše antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebávaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Princíp činnosti zmäkčovacieho zariadenia:
Naša technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčovania úžitkovej vody pomocou výmeny iónov na báze regenerácie NaCl  / tabletovaná soľ/.  V prostredí silného katexu /živice/ pracujúceho v Na + cykle sa z upravovanej vody odstraňujú katióny vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+, ktoré inak pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín  a tieto sú nahradené iónami sodíka Na+.  Katex /živica/ sa regeneruje pôsobením chloridu sodného NaCl  /tabletovaná soľ /. Vzniknutý regenerát, obsahujúci Ca2+ a Mg2+ sa odvádza zriedený s vodou do odpadu. Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.

Prepočty tvrdosti vody:
1 mmol/l = 5,6°dH
1°dH = 0,1783 mmol/l

Výhody zmäkčovania úžitkovej vody:
PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne mäkkú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej úžitkovej vody. 

Rozdelenie zmäkčovacích zariadení:
SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber mäkkej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku mäkkej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku mäkkej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 

Naša spoločnosť, GARANT MARTIN, spol. s r.o., dodáva zariadenia na zmäkčovanie technickej (úžitkovej) vody, ktoré zabezpečia ochranu vašich zariadení pred usadzovaním vodného kameňa. Zmäkčovanie úžitkovej vody realizujeme na hlavnom prívode vody do objektu alebo na vybranej vetve vodovodného potrubia objektu.

Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber typu zmäkčovacieho zariadenia s našim technickým oddelením. Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE