GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Zmäkčovanie vody

Ak máte problém s tvrdosťou pitnej vody, naša spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami Vám rada pomôže. Naše zmäkčovače vody odstránia vodný kameň z vody vo vašej domácnosti, prevádzky, či firmy. Používame osvedčené postupy, ktoré zabránia. aby sa vodný kameň usadzoval.

V domácnostiach spôsobuje tvrdosť vody usadzovanie vodného kameňa na vodovodných batériách, sprchovacích kútoch, rýchlovarných kanviciach, výmenníkoch na ohrev vody a ďalších zariadeniach. Tvrdosť vody je tiež najčastejšia príčina problémov tepelných zariadení ako sú práčky, či zásobníky na ohrev vody. Vodný kameň spôsobený tvrdosťou vody znižuje tepelnú výmenu a tým zvyšuje náklady jednak vyššou spotrebou energie, ale aj nákladmi na odstránenie vodného kameňa.

Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov, príp. z odpadových vôd z prevádzok, kde sa pracuje s vápnom. Vápnik a horčík spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení a ďalších civilizačných ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik, a v menšej miere aj horčík, majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.
 
 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Princíp činnosti zmäkčovacieho zariadenia:
Naša technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčovania pitnej vody pomocou výmeny iónov na báze regenerácie NaCl  / tabletovaná soľ/.  V prostredí silného katexu /živice/ pracujúceho v Na + cykle sa z upravovanej vody odstraňujú katióny vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+ , ktoré inak pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín  a tieto sú nahradené iónami sodíka Na+.  Katex /živica/ sa regeneruje pôsobením chloridu sodného NaCl  /tabletovaná soľ /. Vzniknutý regenerát, obsahujúci Ca2+ a Mg2+ sa odvádza zriedený s vodou do odpadu. Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.

Prepočty tvrdosti vody:
1 mmol/l = 5,6°dH
1°dH = 0,1783 mmol/l

Výhody zmäkčovania pitnej vody:
PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne mäkkú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody. 

Rozdelenie zmäkčovacích zariadení:
SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber mäkkej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku mäkkej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku mäkkej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 

Naša spoločnosť, GARANT MARTIN, spol. s r.o., dodáva zariadenia na zmäkčovanie pitnej vody, ktoré  zabezpečia ochranu vašich zariadení pred usadzovaním vodného kameňa. Zmäkčovanie pitnej vody realizujeme na hlavnom prívode vody do objektu alebo na vybranej vetve vodovodného potrubia.

Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber typu zmäkčovacieho zariadenia s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE