GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Dechlorácia a pach

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. dodáva zariadenia s náplňou aktívneho uhlia, ktoré Vám upravia studničnú vodu alebo slúžia ako predfiltrácia – dechlorácia pred zariadeniami na demineralizáciu vody (reverzné osmózy). Zariadenia inštalujeme na hlavnom prívode vody do objektu alebo na vybranej vetve vodovodného potrubia v objekte. (viac informácii o adsorpčnom uhlí pre dechloráciu a zbavenie pachu pitnej vody)
 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Princíp činnosti aktívneho uhlia

Aktívne uhlie alebo adsorpčné uhlie je spoločné meno pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyznačujú sa veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok.

Adsorpcia je proces, pri ktorom látka priľne na povrch adsorbenta. Aktívne uhlie je najpoužívanejším adsorpčným médiom (adsorbentom). Radí sa medzi organické adsorpčné médiá, pretože organické molekuly, ako sú herbicídy, pesticídy a priemyselné rozpúšťadlá, rôzne druhy liečiv, fosfáty, majú schopnosť priľnúť na povrch aktívneho uhlia. Táto jeho absorpčná schopnosť je v niektorých prípadoch umocnená katalytickou schopnosťou. Napríklad chlór rozpustený vo vode sa na povrchu aktívneho uhlia mení v neškodný chlorid, sírovodík na síran atď.
 
Pretože účinnosť adsorpcie aktívneho uhlia výrazne klesá s množstvom nerozpustených látok vo vode, je treba predradiť vo filtrácii vhodnú mechanickú filtráciu.  Odporúča sa umiestniť mechanickú filtráciu aj za aktívne uhlie, z uhlia sa môže uvoľniť zákal, ktorý môže tvoriť film nečistôt na hladine.
 

Výhody zariadení s aktívnym uhlím:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Preplach náplne sa vykonáva automaticky vo vopred nastavených intervaloch.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne upravenú vodu i počas preplachu náplne.
 

Rozdelenie zariadení s aktívnym uhlím:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Preplach náplne sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber upravenej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku upravenej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia s aktívnym uhlím s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE