GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
Dusičnany vo vode
Dusičnany vo vode - ohrozenie zdravia!
Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. V tráviacom trakte sa  vplyvom niektorých druhov baktérií dusičnany redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená.

Zvýšené množstvo dusičnanov a dusitanov v pitnej vode  môže pre konečného spotrebiteľa spôsobiť nasledujúce problémy:

Denitráciu ( zníženie dusičnanov vo vode) prenechajte na nás. Zariadenie Vám navrhneme, dodáme
a v prípade Vášho záujmu aj nainštalujeme.
Realizácie od rodinného domu, chaty, penziónu až po bytové domy a obecné vodovody.
Napíšte nám svoj dopyt:  garant@garant.sk

Nezabudnite, sme tu už 26 rokov aj pre Vás!

GARANT MARTIN, spol. s r.o.
https://garant.sk