GARANT MARTIN, spol.s.r.o.+421905665562PO-PIA 7:15 - 15:30
GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Komplexná činnosť v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody
DOKUMENTÁCIA

Kotol na ohrev diatermického oleja Garioni Naval
typ TH


Tepelný výkon:    174 kW ÷ 8.141 kW
Max.prevádzková teplota :   320°C (špeciálne verzie až do 400°C)

Termoolejový kotol - ohrievač diatermického oleja TH (horizontálne prevedenie) a TH/V (vertikálne prevedenie) je trojťahovej konštrukcie a je vhodný na prenos vysokej teploty ( až do 300°C ) za pomoci termooleja pri relatívne nízkom tlaku. V podstate sa jedná o rúrkový generátor ohrevu termooleja, pretože je vyrobený systémom „rúrkového hada – špirály“. Využije sa všade tam, kde je potreba ohrevu s vysokou teplotou bez nutnosti použitia vysokých tlakov. Najčastejšie využitie je na ohrev asfaltových zmesí, ohreve pri výrobe zemiakových lupienkov a ohreve priemyselných procesov. Konštrukcia umožňuje dosahovať účinnosť 88%.

 
EKONOMICKY ÚSPORNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Gariomatic – mikroprocesorové riadenie je štandardom ovládania kotla. Štandardne sa termoolejový kotol - ohrievač termooleja TH a TH/V dodáva s horákmi Riello alebo F.B.R., ale v prípade požiadavky je kotol TH a TH/V možné prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

Výhodou ohrievača termooloja TH je ohrev média ( termooleja ) na vysokú teplotu bez nutnosti prevádzky zariadení s vysokým tlakom média, rýchly ohrev a kompaktné rozmery .

Kotol na ohrev termálneho oleja, resp. ohrievač termooleja TH sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 174 kW až do 8.141 kW jedného zariadenia.

Technické detaily sú uvedené v prílohe PDF (Dokumentácia)

Voľbu vhodného typu termoolejového kotla – ohrievača termooleja konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o kotol

FOTOGALÉRIA

NA STIAHNUTIE