Rozbor vody

Rozbor vody

Pijete vodu zo studne? V dnešnej dobe je veľa studní, ktorých voda nevyhovuje na pitné účely.
Máme pre Vás riešenie úpravy vody!
Je potrebné však začať s rozborom Vašej vody zo studne. Bez rozboru vody sa nedá navrhnúť riešenie
úpravy vody keďže nepoznáme čo vo vode prevyšuje povolené limity.
Rozbor vody zverte výlučne akreditovanému pracovisku, kde je záruka presných výsledkov meraní.
Osloviť s požiadavkou rozboru vody môžete napríklad EUROFINS 

https://www.eurofins.sk/sk-sk/kontakty/
Po vykonaní rozboru vašej vody obdržíte Protokol o analýze vody, ktorý je potrebné priložiť
k dopytu na riešenie úpravy vody. Dopyt na riešenie úpravy vody spolu s protokolom o analýze vody zašlite k nám e-mailom na adresu:  garant@garant.sk 

Nezabudnite, sme tu už 22 rokov aj pre Vás!


GARANT MARTIN, spol. s r.o.
https://garant.sk