FOTOGALÉRIA

Vyvijac Pary Garioninaval Gmt
Vyvijac Pary Garioninaval GMT-2
Vyvijac Pary Garioninaval GMT-V
DOKUMENTÁCIA

Vyvíjač pary Garioni Naval typ GMT


Konštrukčný tlak:   11,76 bar (÷100 bar )
Produkcia pary:   120 kg/hod ÷ 8.000 kg/hod

Trubkový vyvíjač pary GMT v prevedení horizontálnom alebo GMT/V v prevedení vertikálnom pracujúci na princípe La Mont. Voda je tlačená čerpadlom do trubkového výmenníka, ktorý pozostáva z troch častí. V prvej časti sa voda ohrieva až na teplotu odparovania. V druhej časti sa voda premieňa na paru a v tretej časti sa odparujú kvapky vody z vyrobenej pary.

Konštrukcia umožňuje dosahovať účinnosť 90% bez použitia ekonomizéru.

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku, piestovým čerpadlom a armatúrami. Vyvíjač pary GMT má mikroprocesorové riadenie GARIOMATIC. Štandardne sa vyvíjač pary GMT dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné vyvíjač pary GMT prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

Výhodou vyvíjača pary GMT je rýchla produkcia pary zo studeného štartu ( 5 min. ),nízke investičné náklady a vysoká účinnosť v celom výkonovom rozsahu.

Vyvíjač pary GMT sa vyrába v rozsahu parných výkonov od 120 kg/hod až do 8.000 kg/hod jedného zariadenia. Konštrukčný tlak je 11,76 bar. ( Na vyžiadanie je možné dodať vyvíjač pary GMT s konštrukčným tlakom až do 100 bar.)

Voľbu vhodného typu vyvíjača pary konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o parný kotol